>
0
Aktualności, Ogłoszenia

Drodzy szóstoklasiści, Szanowni Rodzice,

za nami najważniejsza i najtrudniejsza część postępowania rekrutacyjnego do oddziałów dwujęzycznych, czyli sprawdzian predyspozycji językowych. Sprawdzian odbył się z zachowaniem środków bezpieczeństwa, zgodnie z procedurami, bez przeszkód. Jesteśmy dumni z Waszej postawy, zachowania, dostosowania się do zasad obowiązujących w szkole podczas sprawdzianu. GRATULACJE!

Poniżej przedstawiam kalendarz (na podstawie zarządzenia burmistrza Polic – dostępne w zakładce rekrutacja klasy VII) kolejnych działań:

  1. DO 26 CZERWCA DO GODZ. 10.00 na stronie internetowej szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych na podstawie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziałów dwujęzycznych.  Szczegółowe wyniki każdego ucznia – wynik punktowy i procentowy – nie będą udostępnione publicznie, natomiast zostaną przesłane do szkół: SP2 i SP3. Zainteresowanych rodziców uzyskanym wynikiem dziecka proszę o kontakt z sekretariatem szkół – odpowiednio SP2 i SP3, a w przypadku uczniów innych szkół – SP1, SP8, SP Przęsocin i SP Szczecin proszę o kontakt bezpośredni z sekretariatem naszej szkoły.
  2. DO 30 CZERWCA – należy dostarczyć ORYGINAŁ ŚWIADECTWA ukończenia klasy szóstej – jest to ostatni etap postępowania rekrutacyjnego.
  3. DO 3 LIPCA – opublikowana zostanie lista kandydatów przyjętych do oddziałów dwujęzycznych.

Z poważaniem, Barbara Fijołek