KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

  1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2021 r., a kończą 24 czerwca 2022 roku.
  2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

            I półrocze:    1 września 2021 – 30 stycznia 2022

            II półrocze:   1 lutego 2022 – 25 czerwca 2022

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych
(DZIEŃ GALOWY)
1 września 2021
Pasowanie uczniów klas pierwszych (DZIEŃ GALOWY)14 października 2021
Rocznica Odzyskania Niepodległości (DZIEŃ GALOWY)10 listopada 2021
Zimowa przerwa świąteczna23 – 31 grudnia 2021
Klasyfikacja śródroczna11 stycznia 2022
Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I
półrocze
18 stycznia 2022
Wywiadówka25 stycznia 2022
Ferie zimowe31 stycznia – 13 lutego 2022
Wiosenna przerwa świąteczna14 – 19 kwietnia 2022
 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi
(DZIEŃ GALOWY)
29 kwietnia 2022
Wpisanie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów (ocena „1”,
nieklasyfikowanie)
13 maja 2022
Termin wpisania do dziennika elektronicznego kolorem zielonym
przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i
poinformowania uczniów.
27 maja 2022
Egzamin ósmoklasisty24 – 26 maja 2022
Zebranie z rodzicami – przekazanie na piśmie informacji o
przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z
zachowania
31 maja 2022
Termin klasyfikacji rocznej7 czerwca 2022
Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy13 – 15 czerwca 2022
Egzamin ósmoklasisty – termin dodatkowy13 – 15 czerwca 2022
Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok
szkolny 2021/2022
14 czerwca 2022
Termin zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym23 czerwca 2022
Zakończenie roku szkolnego (DZIEŃ GALOWY)24 czerwca 2022
Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń8 lipca 2022
FERIE LETNIE24 czerwca – 31 sierpnia
2022

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
12 listopada 2021, 7 stycznia 2022, 2 maja 2022, 17 czerwca 2022
i dla uczniów klas to egzamin ósmoklasisty.

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2021/2022:

L.p.DataRodzaj spotkania
1.1-3 września 2021Zebrania on-line rodziców klas VI -VIII w sprawie akcji szczepień
2.6-9 września 2021Zebrania ogólne informacyjne (termin ustalają wychowawcy
3.25-28 października 2021Zebrania indywidualne (trójstronne)
4.14 grudnia 2021Zebrania ogólne i konsultacje
5.25 stycznia 2022Zebrania ogólne – wywiadówka
6.15 marca 2022Zebrania ogólne i konsultacje
7.Kwiecień 2022Zebrania rodziców klas VIII – Procedury egzaminacyjne
8.31 maja 2022Zebrania ogólne – przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania.

UWAGA!
Kalendarz organizacyjny szkoły może ulec modyfikacjom, o czym będziemy na bieżąco informować.