>

Szukanie pomocy jest oznaką siły, a nie słabości.

Pedagog szkolny: Joanna Zorga

 Zapraszam wszystkich, którzy chcieliby zapytać o to, co ich interesuje poradzić się albo najzwyczajniej porozmawiać o tym, co się dzieje w szkole.

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

Wtorek: 10:00 – 15:00
Środa: 8:00 – 13:00
    Czwartek: 8:00 – 14:00
Piątek: 8:00 – 14:00

kontakt: email: jzorga.pedagog@gmail.com
lub dziennik elektroniczny.


Pedagog specjalny: Agnieszka Pożarowska

Godziny pracy w roku szkolnym 2023/2024:

Poniedziałek 13:30 – 17:30
Czwartek: 15:30 – 17:30
kontakt: email: apozarowska@sp5police.pl
lub dziennik elektroniczny.


Współpraca z rodzicami:

 • konsultacje indywidualne z rodzicami
 • rozpoznawanie trudności ucznia w funkcjonowaniu w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym
 • pomoc w rozwiązywaniu różnorodnych trudności życiowych

Współpraca z uczniami:

 • pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu minimum programowego
 • pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu- dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia o pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami
 • prowadzenie zajęć programów profilaktycznych
 • zajęcia wyrównawcze z elementami psychoedukacji dla uczniów
  klas I i II
 • wspieranie emocjonalne potrzebujących pomocy

Współpraca z nauczycielami:

 • wnikliwa analiza i rozpoznawanie trudności uczniów
 • poszukiwanie jak najlepszych rozwiązań w celu dobrego funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym, rodzinnym
  i lokalnym
 • spotkania warsztatowe – zajęcia dla nauczycieli
 • kierowanie uczniów na konsultacje do PP-P, przy współpracy z rodzicami
 • i inne

Współpraca z instytucjami, stowarzyszeniami:

 • Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna
 • Sąd Rejonowy, VIII Wydział Rodzinny i Nieletnich
 • Policja i Straż MIejska
 • Domy Dziecka
 • Opieka Społeczna
 • i inne

Pomocne strony dotyczące cyberprzemocy:

Adresy przydatne dla ucznia:

www.116111.pl/
http://www.narkomania.org.pl/
www.pogadaj.eu
www.strefamlodych.pl
www.helpline.org.pl
www.pomocdzieciom.sos.home.pl
www.ohpdlaszkoly.pl
Młodzieżowy Telefon Zaufania 116111
Pogotowie Dziecięce w Szczecinie, tel. 91/821-30-12
Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” w Szczecinie, tel. 91/988
Policyjny Telefon Zaufania w Szczecinie, tel. 91/488-55-17
Antynarkotykowy Telefon Zaufania 0801199990
Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 0 800 120 002

Adresy przydatne dla rodzica:

www.narkomania.org.pl
www.men.gov.pl
www.pomocdzieciom.sos.home.pl
www.infor.pl
www.netochron.pl

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Police, ul. Korczaka 27
  telefon: 91/317-67-29
  faks: 91/317-67-29
 • Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  OŚRODEK TERAPII DYSLEKSJI, 70-415 Szczecin,
  al. Jedności Narodowej 42
  tel. 91/48-91-747; 501 18 56 59
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdroje”
  Szczecin, ul. Mączna 4
 • Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej, tel.91/8806443
 • Centrum Psychologiczno-Psychiatryczne, tel. 91/48-76-070
 • Integracyjne Centrum Pracy A4e Polska
  Szczecin, ul. Kaszubska 53/1, tel. 91/81-81-281
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
  Police, ul. Siedlecka 2A, pok. 435, IV piętro
  Punkt Konsultacyjny tej Komisji:
  – czynny codziennie w godz. 9:00–15:00, tel. 91/312–77–70
 • Ośrodek Terapii Uzależnień od Alkoholu w Szczecinie,
  ul. Ostrowska 7, tel. 91/455–83–43
  – czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-20:00
 • Gminne Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii,
  Police, ul. Grunwaldzka 15, tel. 91/312–33-16,
  czynne:

  – poniedziałek godz. 8:00-13:00
  – środa godz. 15:00-20:00
  – piątek godz. 15:00-20:00
 • Bezpłatne porady prawne we wszystkich zakresach udzielane przez studentów V roku wydziałów prawniczych pod merytoryczną opieką zawodowych prawników z praktyką.
  Uwaga! Te porady prawne adresowane są do osób najmniej zamożnych, które nie mogą pozwolić sobie na odpłatne konsultacje prawnicze:
  Klinika Prawa, Warszawa, ul. Grodzieńska 21/29
  tel. (22) 619 28 90, 619 90 11
  Dni i godziny pracy biura:
  Poniedziałki w godz. 15:30-18:30
 • Antynarkotykowy Telefon Zaufania –0801199990
 • Pomarańczowa Linia, dla Osób z Problemem Alkoholowym
  – 800 140 068
 • Niebieska Linia, dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – 800 120 002
Uzależnienia-a-epidemia