Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

15 września odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu. Przedstawicielami Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w Policach w roku szkolnym 2021/2022 zostali:

1) Przewodnicząca – Pani Anna Mądrzak
2) Z-ca Przewodniczącego – Pani Patrycja Marynowska  
3) Skarbnik – Pani Joanna Tętlewicz
4) Sekretarz – Pani Anna Olech

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i życzymy sukcesów oraz satysfakcji w podejmowaniu wspólnych działań dla dobra całej społeczności szkolnej. Jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu, miłą, życzliwą atmosferę podczas dyskusji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w Policach


Informacja o koncie bankowym Rady Rodziców:

Szanowni Rodzice,
Składki na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy. Jednocześnie prosimy i dziękujemy za dodatkowe dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców, zarówno indywidualne, jak i w imieniu klas oraz innego rodzaju wpłaty. Składki można wpłacać również poprzez swoich przedstawicieli klasowych.

Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi:
72-010 Police, ul. Wojska Polskiego 68
Bank Pekao SA, I/O w Policach
72-010 Police
ul. Bankowa 32
16 1240 3943 1111 0010 7921 2361
W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię ucznia oraz klasę.


Informacje: