Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2019/2020

Przewodniczący SU:
Łukasz Araszkiewicz

Zastępcy przewodniczącego SU:
Anna Ceniuch i Seweryn Zińczuk

Członkowie zarządu:
Natalia Woreta
Klaudia Prokopowicz
Dorian Sendrowski
Błażej Gorajski
Kajetan Sterna

Opiekunki SU:
Marta Guentzel i Dorota Majewska – Tasarek

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem i nauczycielami. Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie. Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.