>

29 września 2023 r. w naszej szkole odbyły się wybory do SU, które wyłoniły nowy skład Zarządu. Oto on:

Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2023/2024

Przewodnicząca SU:
Daria Pająk (kl. 8c)

Zastępca Przewodniczącego SU:
Wiktoria Hryniewicka (kl. 8c)

Członkowie zarządu:
Łukasz Chrzanowski (kl. 6a)
Piotr Górski (kl. 4b)
Irena Kaczmarek (kl. 4b)
Alicja Wiewiórkowska (kl. 4a)
Wiktoria Grochowina (kl. 4a)

Opiekun SU:
Anna Jessa- Pawlicka

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem i nauczycielami. Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie. Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.