Dyrektor szkoły

 • Barbara Fijołek

Zastępca dyrektora

 • Ewa Figiel

Biblioteka

 • Iwona Majzel-Kędzierska
 • Dorota Wojtasik

Pedagog

 • Joanna Zorga

Edukacja wczesnoszkolna

 • Beata Figiel
 • Edyta Marczak – Jasiurska
 • Agnieszka Tymczyszyn
 • Marta Polechońska

Język polski

 • Magdalena Kamola-Wasielewska
 • Danuta Pawkin-Kmita
 • Dorota Majewska – Tesarek

Język angielski

 • Anna Bratek-Jabłońska
 • Dorota Majewska-Tasarek
 • Anna Helak
 • Radosław Madaliński
 • Katarzyna Tokarczyk

Język niemiecki

 • Joanna Rudalska
 • Magdalena Szwyd

Historia

 • Grzegorz Rudalski
 • Magdalena Kamola – Wasielewska

Wiedza o społeczeństwie

 • Anna Helak

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Anna Sobańska

Matematyka

 • Joanna Koral
 • Joanna Myśko

Fizyka

 • Sylwia Lesiak
 • Ryszard Pasierb

Chemia

 • Sylwia Lesiak

Biologia

 • Marta Guentzel
 • Anna Bratek – Jabłońska

Geografia

 • Marta Guentzel
 • Ewa Figiel

Informatyka

 • Barbara Grzelak

Plastyka

 • Barbara Grzelak

Muzyka

 • Renata Zarzycka

Religia

 • Teresa Szymańska

Etyka

 • Magdalena Kamola-Wasielewska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Renata Zarzycka

Wychowanie fizyczne

 • Anna Sobańska
 • Dorota Wojtasik

Świetlica

 • Edyta Lewandowska
 • Ewa Figiel
 • Ewelina Zięba
 • Barbara Fijołek
 • Edyta Marczak – Jasiurska
 • Agnieszka Tymczyszyn

Doradztwo zawodowe

 • Magdalena Szwyd

Zajęcia specjalistyczne

 • Beata Figiel
 • Barbara Fijołek
 • Monika Fryszkowska
 • Edyta Marczak – Jasiurska
 • Danuta Pawkin – Kmita
 • Joanna Koral
 • Edyta Lewandowska
 • Adrianna Miler
 • Joanna Myśko

Wychowawcy

 • Edyta Marczak – Jasiurska – 1 a
 • Agnieszka Tymczyszyn – 1 b
 • Beata Figiel – 2 a
 • Marta Polechońska – 2 b
 • Joanna Koral – 7 a
 • Anna Helak – 7 b
 • Sylwia Lesiak – 7 c
 • Magdalena Kamola – Wasielewska – 7 d
 • Magdalena Szwyd – 8 a
 • Anna Bratek – Jabłońska – 8 b
 • Danuta Pawkin – Kmita – 8 c
 • Marta Guentzel – 8 d

Koordynatorzy

 • Administrator Librusa – Sylwia Lesiek
 • Administrator szkolnej strony internetowej oraz pakietu Office 365 – Barbara Grzelak
 • Opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Marta Guentzel, Dorota Majewska – Tesarek
 • Opiekunki szkolnego koła wolontariatu – Edyta Marczak – Jasiurska, Magdalena Szwyd
 • Opiekunki Spółdzielni Uczniowskiej – Anna Bratek – Jabłońska, Anna Sobańska

Administracja

 • Franciszka Grudzień – specjalista ds. ogólnoszkolnych
 • Katarzyna Wojciechowicz – główny księgowy
 • Eliza Chądzyńska – kierownik gospodarczy

Pielęgniarka

 • Mariola Kędzierska

Obsługa

 • p. Elżbieta Bryzek
 • p. Grażyna Przybył
 • p. Ewa Briankin
 • p. Alfred Kempa
 • p. Barbara Ziarniewicz
 • p. Magda Szostakiewicz
 • p. Agnieszka Ingling
 • p. Tadeusz Cybak
Skip to content