Budynek główny – ul. Wojska Polskiego 68

Dyrektor szkoły

 • Barbara Fijołek

Zastępca dyrektora

 • Ewa Figiel

Biblioteka

 • Iwona Majzel-Kędzierska

Pedagog

 • Joanna Zorga

Edukacja wczesnoszkolna

 • Natalia Banaszak
 • Magdalena Borowska
 • Beata Figiel
 • Edyta Marczak-Jasiurska
 • Marta Polechońska
 • Agnieszka Tymczyszyn

Język polski

 • Magdalena Kamola-Wasielewska
 • Agnieszka Kotyńska

Język angielski

 • Anna Bratek-Jabłońska
 • Kinga Kowalczyk-Purol
 • Dorota Majewska-Tesarek
 • Katarzyna Piłat

Język niemiecki

 • Magdalena Szwyd

Historia

 • Anna Jessa- Pawlicka

Wiedza o społeczeństwie

 • Martyna Bajera-Pluta
 • Anna Jessa-Pawlicka

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Anna Sobańska

Matematyka

 • Joanna Koral
 • Joanna Myśko

Przyroda

 • Marta Guentzel

Biologia

 • Marta Guentzel
 • Anna Bratek – Jabłońska

Fizyka

 • Sylwia Lesiak

Chemia

 • Sylwia Lesiak

Geografia

 • Marta Guentzel

Informatyka

 • Barbara Grzelak
 • Sylwia Lesiak

Plastyka

 • Ewa Figiel

Technika

 • Ewa Figiel

Muzyka

 • Renata Zarzycka

Religia

 • Beata Hedzielska
 • Michał Sawicki

Etyka

 • Magdalena Kamola-Wasielewska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Renata Zarzycka

Wychowanie fizyczne

 • Anna Sobańska
 • Dorota Wojtasik

Świetlica

 • Edyta Lewandowska
 • Dorota Majewska-Tesarek
 • Danuta Pawkin-Kmita
 • Renata Zarzycka
 • Ewelina Zięba

Doradztwo zawodowe

 • Magdalena Szwyd

Zajęcia specjalistyczne

 • Natalia Banaszak – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Magdalena Borowska – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Barbara Fijołek – zaj. korekcyjno-kompensacyjne
 • Beata Figiel – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Edyta Marczak-Jasiurska – zaj. korekcyjno-kompensacyjne, zaj. logopedyczne
 • Agnieszka Tymczyszyn – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Marta Polechońska – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Agnieszka Kotyńska – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego, zaj. logopedyczne
 • Magdalena Kamola-Wasielewska – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z j. polskiego
 • Joanna Koral – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki
 • Joanna Myśko – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki

Wychowawcy

 • Marta Polechońska – 1a
 • Beata Figiel – 1b
 • Natalia Banaszak – 2a
 • Magdalena Borowska – 2b
 • Edyta Marczak-Jasiurska – 3a
 • Agnieszka Tymczyszyn – 3b
 • Dorota Wojtasik – 7a
 • Anna Bratek-Jabłońska – 8a
 • Magdalena Szwyd – 8b
 • Joanna Myśko – 8c
 • Marta Guentzel – 8d
 • Anna Jessa-Pawlicka – 8e

Koordynatorzy

 • Administrator dziennika elektronicznego Librus – Sylwia Lesiak
 • Administrator szkolnej strony internetowej – Jakub Siusta (administrator zewnętrzny), Iwona Majzel-Kędzierska
 • Administrator pakietu Office 365 – Barbara Grzelak
 • Opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Anna Jessa-Pawlicka, Marta Guentzel
 • Opiekunki szkolnego koła wolontariatu – Edyta Marczak – Jasiurska, Magdalena Szwyd
 • Opiekunki Spółdzielni Uczniowskiej – Anna Bratek-Jabłońska, Anna Sobańska

Administracja

 • Franciszka Grudzień – specjalista ds. ogólnoszkolnych
 • Katarzyna Wojciechowicz – główny księgowy
 • Eliza Chądzyńska – kierownik gospodarczy

Pielęgniarka

 • Mariola Kędzierska

Obsługa

 • p. Ewa Briankin
 • p. Elżbieta Bryzek
 • p. Agnieszka Ingling
 • p. Grażyna Przybył
 • p. Magda Szostakiewicz
 • p. Barbara Ziarniewicz
 • p. Tadeusz Cybak
 • p. Alfred Kempa

Budynek – ul. Cisowa 2

Zastępca dyrektora

 • Renata Langiewicz

Biblioteka

 • Małgorzata Starczewska

Edukacja wczesnoszkolna

 • Katarzyna Piłat
 • Ewa Weisbrodt
 • Danuta Wróbel

Język polski

 • Teresa Brzozowska

Język angielski

 • Katarzyna Piłat
 • Małgorzata Strachowska

Historia

 • Anna Jessa- Pawlicka

Matematyka

 • Magdalena Ciećwież

Przyroda

 • Jolanta Dziedzic

Biologia

 • Jolanta Dziedzic

Geografia

 • Jolanta Dziedzic

Informatyka

 • Magdalena Ciećwież
 • Renata Langiewicz

Plastyka

 • Małgorzata Starczewska

Technika

 • Małgorzata Starczewska

Muzyka

 • Małgorzata Starczewska

Religia

 • Michał Sawicki

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Teresa Brzozowska

Wychowanie fizyczne

 • Dorota Wojtasik

Świetlica

 • Jolanta Dziedzic
 • Małgorzata Strachowska

Zajęcia specjalistyczne

 • Magdalena Borowska – zaj. logopedyczne
 • Teresa Brzozowska – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Magdalena Ciećwież – zaj. dydaktyczno-wyrównawcze
 • Renata Langiewicz – zaj. korekcyjno-kompensacyjne
 • Danuta Wróbel – zaj. korekcyjno-kompensacyjne

Wychowawcy

 • Ewa Weisbrodt – kl. 1c
 • Danuta Wróbel – kl. 2c
 • Katarzyna Piłat – kl. 3c
 • Małgorzata Starczewska – kl. 4c
 • Magdalena Ciećwież – kl. 5c
 • Jolanta Dziedzic – kl. 6c

Koordynatorzy

 • Administrator dziennika elektronicznego Librus – Katarzyna Piłat