>

Dyrektor szkoły

 • Barbara Fijołek

Zastępca dyrektora

 • Sylwia Lesiak
 • Magdalena Ciećwież

Biblioteka

 • Ewa Figiel
 • Małgorzata Starczewska
 • Dorota Wojtasik
 • Renata Zarzycka

Pedagog

 • Joanna Zorga

Psycholog

 • Joanna Muszyńska

Pedagog specjalny

 • Agnieszka Pożarowska

Edukacja wczesnoszkolna

 • Natalia Banaszak
 • Magdalena Borowska
 • Beata Figiel
 • Marta Gruchalska
 • Edyta Marczak-Jasiurska
 • Katarzyna Piłat
 • Marta Polechońska
 • Agnieszka Tymczyszyn
 • Ewa Weisbrodt

Język polski

 • Magdalena Kamola-Wasielewska
 • Agnieszka Kotyńska
 • Dorota Majewska-Tesarek

Język angielski

 • Dorota Majewska-Tesarek
 • Ewa Misztalska
 • Katarzyna Piłat
 • Sylwia Sapińska
 • Katarzyna Strachowska

Język niemiecki

 • Magdalena Szwyd

Historia

 • Anna Jessa-Pawlicka

Wiedza o społeczeństwie

 • Anna Jessa-Pawlicka

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Anna Sobańska

Matematyka

 • Krzysztof Balicki
 • Joanna Koral
 • Joanna Myśko

Przyroda

 • Monika Klauzińska

Biologia

 • Anna Bratek – Jabłońska
 • Dorota Wojtasik

Fizyka

 • Magdalena Ścisłowska

Chemia

 • Magdalena Ścisłowska

Geografia

 • Justyna Baryluk
 • Ewa Misztalska

Informatyka

 • Krzysztof Balicki
 • Magdalena Ciećwież

Plastyka

 • Justyna Baryluk
 • Małgorzata Starczewska

Technika

 • Małgorzata Starczewska
 • Przemysław Żółtowski

Muzyka

 • Małgorzata Starczewska
 • Renata Zarzycka

Religia

 • Damian Borowski
 • Beata Hedzielska
 • Michał Sawicki

Etyka

 • Magdalena Kamola-Wasielewska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Teresa Brzozowska
 • Renata Zarzycka

Wychowanie fizyczne

 • Monika Klauzińska
 • Anna Sobańska
 • Dorota Wojtasik

Zajęcia na basenie

 • Dominik Chełminiak
 • Wojciech Kozub
 • Przemysław Żółtowski

Świetlica

 • Justyna Baryluk
 • Magdalena Ciećwież
 • Ewa Figiel
 • Marta Gruchalska
 • Monika Klauzińska
 • Sylwia Lesiak
 • Edyta Lewandowska
 • Danuta Pawkin-Kmita
 • Małgorzata Starczewska
 • Katarzyna Stachowska
 • Ewa Weisbrodt
 • Ewelina Zięba

Doradztwo zawodowe

 • Magdalena Szwyd

Zajęcia specjalistyczne

 • Magdalena Borowska – zaj. logopedyczne
 • Magdalena Chodoruk-Wasiun – nauczyciel wspomagający
 • Barbara Fijołek – zaj. korekcyjno-kompensacyjne
 • Edyta Lewandowska – zaj. rewalidacyjne
 • Edyta Marczak-Jasiurska – zaj. korekcyjno-kompensacyjne, zaj. logopedyczne
 • Wioleta Pacewicz-Chabroń – zaj. rewalidacyjne
 • Anna Jessa-Pawlicka – zaj. rewalidacyjne
 • Agnieszka Pożarowska -zaj. rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający
 • Agnieszka Tymczyszyn – zaj. korekcyjno-kompensacyjne
 • Ewa Weisbrodt -zaj. rewalidacyjne
 • Katarzyna Woś – zaj. rewalidacyjne, nauczyciel wspomagający

Wychowawcy

 • Natalia Banaszak – 1a
 • Magdalena Borowska – 1b
 • Marta Gruchalska – 1c
 • Edyta Marczak-Jasiurska – 2a
 • Agnieszka Tymczyszyn – 2b
 • Katarzyna Piłat – 2c
 • Marta Polechońska – 3a
 • Beata Figiel – 3b
 • Ewa Weisbrodt – 3c
 • Monika Klauzińska – 4a
 • Sylwia Sapińska – 4b
 • Dorota Majewska-Tesarek – 4c
 • Joanna Koral – 5a
 • Dorota Wojtasik – 5b
 • Joanna Myśko – 5c
 • Magdalena Kamola-Wasielewska – 6a
 • Agnieszka Kotyńska – 6b
 • Małgorzata Starczewska – 6c
 • Justyna Baryluk – 7c
 • Anna Jessa-Pawlicka – 8c

Koordynatorzy

 • Administrator dziennika elektronicznego Librus – Sylwia Lesiak
 • Administrator szkolnej strony internetowej – Jakub Siusta (administrator zewnętrzny)
 • Administrator dysku Google – Magdalena Ciećwież
 • Administrator pakietu Office 365 – Joanna Koral, Sylwia Lesiak
 • Opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Anna Jessa-Pawlicka, Marta Polechońska
 • Opiekunki szkolnego koła wolontariatu – Edyta Marczak – Jasiurska, Magdalena Szwyd
 • Opiekunki Spółdzielni Uczniowskiej – Anna Sobańska

Administracja

 • Monika Gębura – specjalista ds. ogólnoszkolnych
 • Katarzyna Wojciechowicz – główny księgowy
 • Eliza Chądzyńska – kierownik gospodarczy

Pielęgniarka

 • Mariola Kędzierska
 • Barbara Kieżun

Obsługa

 • Ewa Briankin
 • Anna Dec
 • Agnieszka Ingling
 • Jolanta Kornacka
 • Beata Kozioł
 • Katarzyna Leśkiewicz
 • Magda Szostakiewicz
 • Barbara Ziarniewicz
 • Tadeusz Cybak
 • Alfred Kempa
 • Antoni Kusztan