Dyrektor szkoły

 • Barbara Fijołek

Zastępca dyrektora

 • Ewa Figiel

Biblioteka

 • Iwona Majzel-Kędzierska

Pedagog

 • Joanna Zorga

Edukacja wczesnoszkolna

 • Natalia Banaszak
 • Magdalena Borowska
 • Edyta Marczak-Jasiurska
 • Agnieszka Tymczyszyn
 • Beata Figiel
 • Marta Polechońska

Język polski

 • Magdalena Kamola-Wasielewska
 • Danuta Pawkin-Kmita

Język angielski

 • Anna Bratek-Jabłońska
 • Anna Helak
 • Radosław Madaliński
 • Marlena Momot

Język niemiecki

 • Magdalena Szwyd

Historia

 • Anna Jessa- Pawlicka
 • Grzegorz Rudalski

Wiedza o społeczeństwie

 • Anna Helak
 • Anna Jessa-Pawlicka

Edukacja dla bezpieczeństwa

 • Grzegorz Rudalski

Matematyka

 • Joanna Koral
 • Joanna Myśko

Fizyka

 • Sylwia Lesiak
 • Ryszard Pasierb

Chemia

 • Sylwia Lesiak

Biologia

 • Marta Guentzel
 • Anna Bratek – Jabłońska

Geografia

 • Marta Guentzel

Informatyka

 • Barbara Grzelak

Plastyka

 • Barbara Grzelak

Muzyka

 • Renata Zarzycka

Religia

 • Marianna Nowak
 • Teresa Szymańska

Etyka

 • Magdalena Kamola-Wasielewska

Wychowanie do życia w rodzinie

 • Renata Zarzycka

Wychowanie fizyczne

 • Anna Sobańska
 • Dorota Wojtasik

Świetlica

 • Edyta Lewandowska
 • Ewelina Zięba
 • Ewa Figiel
 • Barbara Fijołek
 • Magdalena Borowska
 • Natalia Banaszak
 • Edyta Marczak-Jasiurska
 • Agnieszka Tymczyszyn
 • Beata Figiel
 • Marta Polechońska

Doradztwo zawodowe

 • Magdalena Szwyd

Zajęcia specjalistyczne

 • Barbara Fijołek
 • Beata Figiel
 • Edyta Marczak-Jasiurska
 • Magdalena Borowska
 • Agnieszka Tymczyszyn
 • Marta Polechońska
 • Magdalena Kamola-Wasielewska
 • Danuta Pawkin-Kmita
 • Joanna Koral
 • Joanna Myśko

Wychowawcy

 • Natalia Banaszak – 1 a
 • Magdalena Borowska – 1 b
 • Edyta Marczak-Jasiurska – 2 a
 • Agnieszka Tymczyszyn – 2 b
 • Beata Figiel – 3 a
 • Marta Polechońska – 3 b
 • Anna Bratek-Jabłońska – 7 a
 • Magdalena Szwyd – 7 b
 • Joanna Myśko – 7 c
 • Marta Guentzel – 7 d
 • Anna Jessa-Pawlicka – 7 e
 • Joanna Koral – 8 a
 • Anna Helak – 8 b
 • Sylwia Lesiak – 8 c
 • Magdalena Kamola-Wasielewska – 8 d

Koordynatorzy

 • Administrator dziennika elektronicznego Librus – Sylwia Lesiak
 • Administrator szkolnej strony internetowej – Barbara Grzelak, Iwona Majzel-Kędzierska
 • Administrator pakietu Office 365 – Barbara Grzelak
 • Opiekunki Samorządu Uczniowskiego – Dorota Wojtasik,. Agnieszka Tymczyszyn
 • Opiekunki szkolnego koła wolontariatu – Edyta Marczak – Jasiurska, Magdalena Szwyd
 • Opiekunki Spółdzielni Uczniowskiej – Anna Bratek-Jabłońska, Anna Sobańska

Administracja

 • Franciszka Grudzień – specjalista ds. ogólnoszkolnych
 • Katarzyna Wojciechowicz – główny księgowy
 • Eliza Chądzyńska – kierownik gospodarczy

Pielęgniarka

 • Mariola Kędzierska

Obsługa

 • p. Ewa Briankin
 • p. Elżbieta Bryzek
 • p. Agnieszka Ingling
 • p. Grażyna Przybył
 • p. Magda Szostakiewicz
 • p. Barbara Ziarniewicz
 • p. Tadeusz Cybak
 • p. Alfred Kempa