>
0
Aktualności, Ogłoszenia

Drodzy szóstoklasiści, Szanowni Rodzice,

Uczniowie z naszego obwodu, czyli z SP2 i SP3, którzy nie przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych, od 1 września staną się – na mocy uchwały Rady Miejskiej – uczniami klas siódmych w ODDZIAŁACH NIEDWUJĘZYCZNYCH naszej szkoły. W celu sprawnej organizacji oddziałów klas siódmych proszę o dostarczenie ORYGINAŁU ŚWIADECTWA – do 30 CZERWCA. Będzie to potwierdzeniem woli nauki w naszej szkole. W razie pytań proszę o kontakt z sekretariatem szkoły.

Z poważaniem, Barbara Fijołek