Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii