>
0
Bez kategorii
 1. Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej szkoły sp5@police.pl  w zakładce świetlica  znajduje się do pobrania karta zgłoszenia dziecka do świetlicy na rok szkolny 2020/2021.
 2. Rodzicom dzieci, które chodziły już  do świetlicy szkolnej przypominamy, że wnioski do świetlicy należy składać każdego roku szkolnego.
 3. Świetlica szkolna przeznaczona jest dla uczniów rodziców obydwojga pracujących lub matek i ojców samotnie wychowujących.
 4. Wnioski należy składać do dnia 26.08.2020  i przesłać skanem na adres szkoły. W tytule maila prosimy podać  imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2020/2021.
 5. Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zapisu dziecka do świetlicy.

Kryteria przyjęcie (w zakładce świetlica):

 • kompletnie i prawidłowo wypełniony wniosek złożony w wyznaczonym terminie;
 • rodzice pracujący;
 • rodzice samotnie wychowujący;
  w  przypadku  nie  spełnienia  powyższych  kryteriów  wnioski  będą rozpatrywane indywidualnie.

Zapisując dziecko do świetlicy rodzic powinien:

 • zapoznać się z regulaminem obowiązującym w świetlicy na stronie szkoły –  zakładka świetlica.