>

Informacje dot. naboru do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2023/2024

0
Bez kategorii

Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej szkoły w zakładce Szkoła – Świetlica znajduje się do pobrania karta zgłoszenia dziecka do świetlicy. Wnioski należy składać do 30 sierpnia 2023 r. w sekretariacie szkoły lub przesłać skanem na adres szkoły sekretariat@sp5police.pl (proszę podać  imię i nazwisko oraz klasę, do której dziecko będzie uczęszczało w danym roku szkolnym). Przypominamy rodzicom, że wnioski należy składać każdego roku szkolnego.

Przyjęcia uczniów do świetlicy dokonuje się wyłącznie na podstawie:

  • pisemnego wniosku rodziców/prawnych opiekunów dziecka na karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy,
  • karty częściowo wypełnione, niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, 
  • do świetlicy szkolnej w pierwszej kolejności są przyjmowane dzieci z klas 1-3, których rodzice pracują zawodowo, (w razie bardzo dużej ilości zapisanych dzieci będziemy prosili o potwierdzenie przez zakład w którym rodzice pracują).

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem obowiązującym w świetlicy na stronie szkoły –  zakładka Szkoła – Świetlica. Tam też dostępna jest karta zgłoszenia dziecka do świetlicy.