>
0
Bez kategorii

14 lutego wybrani uczniowie klasy czwartej mieli okazje zwiedzić EcoGenerator w Szczecinie, w którym śmieci zmieszane przetwarzane są na energię cieplną i elektryczna zasilającą miasto Szczecin.

Obejrzeliśmy instalacje i miejsce operatora chwytaka śmieci. Mogliśmy zobaczyć piec spalający śmieci oraz zostaliśmy zapoznani z procedurą segregacji i składowania odpadów .

To była wspaniała lekcja z ekologii.

>>Więcej zdjęć<<