>
0
Galeria

We wrześniu odbywały się dni integracyjne dla klas pierwszych. Był to czas na zapoznanie się ze szkołą, nauczycielami oraz wzajemne poznanie się uczniów. Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych z wychowawczynią, brały udział w zabawach ruchowych oraz wykonywały prace plastyczne. Po wspólnych zabawach przyszedł czas na prawdziwą naukę. (MP)