>

W ramach współpracy z Polickim Stowarzyszeniem Osób Upośledzonych Umysłowo uczniowie naszej szkoły uczęszcali na zajęcia warsztatowe. Młodzież wykonała zaprojektowane przedmioty z drewna i wikliny. Dla naszych uczniów był to czas zdobywania nowych doświadczeń.