>

  Szkoła Podstawowa nr 5

  im. Orła Białego
  z Oddziałami Dwujęzycznymi

  Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach jest jednostką organizacyjną Miasta Polic, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, tekst jednolity (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  Adres: ul. Wojska Polskiego 68, 72-010 Police

  tel. 91 4648370
  fax 91 4648384


  e-mail: sekretariat@sp5police.pl


  NIP: 8513212728
  REGON: 367672790


  Sekretariat: p. Monika Gębura

  od poniedziałku do piątku godz. 08:00-14:00


  Ostatnio zmienione lub dodane strony BIP