Nabór do klasy I w roku szkolnym 2020 / 2021

Szkoły Podstawowej nr 5
im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

Szanowni Państwo,
informujemy, że   do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w roku 2020  kończą 7 lat (rocznik 2013) i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

Na podstawie Uchwały nr XXVII/259/2017 Rady Miejskiej w Policach, Zarządzenia nr 28/2019 Burmistrza Polic oraz ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018r., poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245). w roku szkolnym 2019/2020 do szkoły przyjmuje się:

  1. Z urzędu na podstawie zgłoszenia dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły:
  • część osiedla Dąbrówka (ulice: Wkrzańska, Galla Anonima, Wincentego Kadłubka );
  • Mikołaja Reja, Jana Kochanowskiego, Jana Długosza, Kosynierów Gdyńskich, Juliusza Słowackiego, Kazimierza Pułaskiego;
  • Mieszka I, Piaskowa od skrzyżowania z ul. Grzybową do ul. Kosynierów Gdyńskich tj.; Piaskowa 3-a-e;  5- a-d; 7-a-g; 9-a-d;   28, 28 abc;
  • Grzybowa – wszystkie numery nieparzyste;
  • Bankowa od skrzyżowania z ul. Grzybową do ul. Kosynierów Gdyńskich numery parzyste tj.: Bankowa 18, 20, 22, 24, 24 a, 26, 30;
  • Józefa Piłsudskiego od skrzyżowania z ul. Przybora do ul. Dębowej tj.: (Piłsudskiego 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50);
  • część osiedla Stare Miasto (ulice: Nowopol, Wielecka, Słowiańska, Lubuska, Mazurska, Pomorska, Wojska Polskiego od skrzyżowania z Stanisława Staszica do ul. Asfaltowej tj.: 79, 81, 83, 83 a, 85, 87, 89, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 72, 74, 76, 78, 80, 80 a-h, 82, 84, 86, 88, 90).
  1. Na wniosek rodziców – prawnych opiekunów – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w szkole są wolne miejsca i pozwalają na to warunki organizacyjne.
  2. Jeżeli wpłynie więcej wniosków o przyjęcie uczniów spoza obwodu niż liczba wolnych miejsc, przeprowadzone zostaje postępowanie rekrutacyjne.

Wnioski można pobrać również w sekretariacie szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych szkoły podstawowej zawarte są w zarządzeniu Nr 12/2020 Burmistrza Polic z dnia 13 stycznia 2020 r.

Folder – Dzień Otwarty Szkoły

Skip to content