Szanowni Państwo,

Od 1 marca 2021 r. rusza rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi

NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

Nabór do klas pierwszych przeprowadzany będzie w dwóch budynkach:

  • przy ul. Wojska Polskiego 68;
  • przy ul. Cisowa 2

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLE:

https://sp2police.edupage.org/

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej z obwodu szkoły lub wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły można pobrać:
https://sp5.police.pl/rekrutacja-2021-2022 oraz https://sp2police.edupage.org/text6/

Dokumenty dotyczące rekrutacji należy składać w sekretariatach szkoły (Wojska Polskiego i Cisowa) lub elektronicznie na podane ww. e-maile szkół (zdjęcie lub skan) w dniach 1-19 marca 2021 r.

Dokumenty do pobrania:

Wojska Polskiego 68:

Cisowa 2:

Jeżeli dziecko będzie chodziło do innej szkoły, należy to zgłosić w szkole rejonowej.