KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

  1. Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 1 września 2020 r., a kończą  25 czerwca 2021 roku.
  2. Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

            I półrocze:    1 września 2020 – 31 stycznia 2021

            II półrocze:   1 lutego 2021 – 25 czerwca 2021

1 września 2020Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych
(DZIEŃ GALOWY)
14  października 2019Pasowanie uczniów klas pierwszych (DZIEŃ GALOWY)
10  listopada 2019Rocznica Odzyskania Niepodległości (DZIEŃ GALOWY)
Według kalendarza OKEEgzamin próbny klas VIII
 23 – 31 grudnia 2020Zimowa przerwa świąteczna
18 grudnia  2020Klasyfikacja śródroczna
12 stycznia 2021Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze
2 luty  2021Wywiadówka
 18 – 31 stycznia 2021Ferie zimowe
 Rekolekcje
1 – 6  kwietnia 2021Wiosenna przerwa świąteczna
30 kwietnia 2021Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi    (DZIEŃ GALOWY)
14 maja 2021Wpisanie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów (ocena „1”, nieklasyfikowanie)
25 – 27 maja 2021Egzamin ósmoklasisty: j. polski – 25.05.2021, godz. 9.00matematyka – 26.05.2021, godz. 9.00 j. obcy nowożytny – 27.05.2021, godz. 9.00
28 maja 2021Termin wpisania do dziennika elektronicznego kolorem zielonym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i poinformowania uczniów.
2 czerwca  2021Zebranie z rodzicami -przekazanie na piśmie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych i ocenie z zachowania.
31 maja 2021Termin klasyfikacji rocznej
6 czerwca 2021Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny
16 – 18 czerwca 2021Egzamin ósmoklasisty (termin dodatkowy): j. polski – 16.06.2021, godz. 9.00 matematyka – 17.06.2021, godz. 9.00j. obcy nowożytny – 18.06.2021, godz. 9.00
czerwiec  2021  Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń  
24 czerwca 2021Termin zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym
25 czerwca 2021 Zakończenie roku szkolnego  (DZIEŃ GALOWY)
26 czerwca – 31 sierpnia 2021FERIE LETNIE

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: dla uczniów klas VII to egzamin ósmoklasisty; dla wszystkich uczniów: 11 czerwca  2021.

Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2020/2021
Data – Rodzaj spotkania
 Zebrania organizacyjno –informacyjne; zapoznanie z dokumentami szkoły (m.in. oświadczenia, zgody, procedury bezpieczeństwa, PSO); 1A – 16.09.2020; 17.00; sala 16
1B – 14.09.2020; 17.00; sala 16
2A – 8.09.2020; I grupa 16.30; II grupa – 17.00; sala 31
2B – 8.09.2020; 17.00; sala gimnastyczna
3A – 7.09.2020; 16.00; sala gimnastyczna
3B – 8.09.2020; 16.15; sala gimnastyczna
7A – 7.09.2020; 17.00; sala 16
7B – 8.09.2020; 17.00; sala 16
7C – 9.09.2020; 17.00; sala 16
7D – 10.09.2020; 17.00; sala 16
7E – 11.09.2020; 17.00; sala 16
8A – 8.09.2020; 17.00; online
8B – 8.09.2020; 17.00; online
8C – 8.09.2020; 17.00; online
8D – 8.09.2020; 17.00; online
17 września 2020; 17.00Pierwsze spotkanie Rady Rodziców
19 – 23 października 2020Zebrania trójstronne
24 listopada 2020Konsultacje
2 luty   2021Wywiadówka
16 marca 2021Zebrania organizacyjno – informacyjne; procedury egzaminacyjne dla rodziców klas VIII
2 czerwca  2021Zebranie z rodzicami – przekazanie na piśmie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych; podsumowanie roku szkolnego

W miarę potrzeby wychowawca lub nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą organizuje dodatkowe zebrania. Konsultacje odbywają się w dniach spotkań z rodzicami po spotkaniach klasowych w godz. 18.00 – 19.00, w razie potrzeby nauczyciel indywidualnie umawia się z rodzicem.