HARMONOGRAM WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ Z EGZAMINU DLA ÓSMOKLASISTÓW

0
Aktualności, Klasy ósme

Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty wydawane będą 9 lipca 2021r. w wejściu głównym szkoły:

Klasa 8a – godzina 9.00
Klasa 8b – godzina 9.30
Klasa 8c – godzin 10.00
Klasa 8d – godzina 10.30

Wytyczne dla odbierających wynik egzaminu:

  • Po zaświadczenie może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń bądź rodzic/ prawny opiekun), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  • Przy odbieraniu zaświadczeń uczeń bądź rodzic/ prawny opiekun ma założoną maseczkę.
  • Każdy odbierający wynik egzaminu korzysta z własnych przyborów piśmienniczych w celu podpisania odbioru wyniku.
  • Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą.