ROK SZKOLNY 2015 - 2016


Dyrektor w imieniu Społeczności Szkolnej
dziękuje za przekazanie darowizny na cele edukacyjne realizowane w szkole:

Panu Robertowi Cichockiemu
Właścicielowi Firmy ROB - POL w Policach
w kwocie 850 zł

 Pani Marioli Krzywickiej
za przekazanie produktów do szkolnego sklepiku

Pani Beacie Cimcioch
za przekazanie artykułów na akcję naleśniki

Pani Kamili Kosikowskiej
za ufundowanie składników na akcję tosty

Pani Monice Malickiej
za ufundowanie artykułów na akcję gofry, naleśniki

Panu Adamowi Marczakowi
za ufundowanie materiałów na wykonanie produktu z drewna do projektu „I feel wood for good” oraz składników na akcję gofry i galaretki, sałatki owocowe

Pani Marioli Krzywickiej
za wykonanie kartek świątecznych oraz za przekazanie materiałów na ich zrobienie