KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Policach

Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się 4 września 2017 r., a kończą 22 czerwca 2018 r..

Zajęcia dydaktyczne w roku szkolnym dzielą się na dwa półrocza:

 • I półrocze:    4 września 2017 – 28 stycznia 2018
 • II półrocze:   29 stycznia 2018 – 22 czerwca 2018

Kalendarz roku szkolnego:

4 września 2017 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych (DZIEŃ GALOWY)
13 października 2017 Ślubowanie uczniów klas pierwszych (DZIEŃ GALOWY)
15 - 22 października 2017 Wyjazd grupy młodzieży w ramach projektu Erasmus+ do Bułgarii
2 - 7 listopada 2017 Wyjazd grupy do Danii w ramach projektu polsko - duńskiego
10 listopada 2017 Rocznica odzyskania niepodległości (DZIEŃ GALOWY)
Według kalendarza OKE Egzamin próbny klas III
23-31 grudnia 2017 Zimowa przerwa świąteczna
8 stycznia 2018 Klasyfikacja śródroczna
12 stycznia 2018 Termin zebrania klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za I półrocze
30 stycznia 2018 Wywiadówka
15 - 28 stycznia 2018 Ferie zimowe
19 - 21 marca 2018 Rekolekcje
29 marca - 3 kwietnia 2018 Wiosenna przerwa świąteczna
8 – 15 kwietnia 2018 Wyjazd grupy młodzieży w ramach projektu Erasmus+ do Włoch
18 - 20 kwietnia 2018 a) część humanistyczna – 18 kwietnia 2018
 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – 9.00
 • z zakresu języka polskiego – 11.00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 19 kwietnia 2018
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – 9.00
 • z zakresu matematyki – 11.00
c) język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018
 • na poziomie podstawowym – 9.00
 • na poziomie rozszerzonym – 11.00
20 – 25 kwietnia 2018 Wizyta w Polsce grupy młodzieży z Danii
27 kwietnia 2018 Wpisanie zagrożeń z poszczególnych przedmiotów (ocena „1”, nieklasyfikowanie)
27 kwietnia 2018 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Flagi (DZIEŃ GALOWY)
7 maja 2018 Termin poinformowania uczniów i rodziców o przewidywanych rocznych klasyfikacyjnych ocenach zachowania w formie ustalonej wspólnie z rodzicami.
9 – 13 maja 2018 Wizyta w Polsce nauczycieli szkół partnerskich w ramach projektu Erasmus+
21 maja 2018 Termin wpisania do dziennika elektronicznego kolorem zielonym przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych i poinformowania uczniów
22 maja 2018 Zebranie z rodzicami – przekazanie na piśmie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych.
4 - 6 czerwca 2018

Egzamin gimnazjalny poprawkowy:

a) część humanistyczna – 4 czerwca 2018

 • z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9.00
 • z zakresu języka polskiego – godz. 11:00
b) część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018
 • z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00
 • z zakresu matematyki – godz. 11:00
c) język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018
 • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
 • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00
7 czerwca 2018 Termin klasyfikacji rocznej
12 czerwca 2018 Termin posiedzenia klasyfikacyjnego Rady Pedagogicznej za rok szkolny

15 czerwca 2018

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń
20 czerwca 2018 Termin zebrania Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę w roku szkolnym
22 czerwca 2018 Zakończenie roku szkolnego (DZIEŃ GALOWY)
27 - 31 sierpnia 2018 Termin przeprowadzania egzaminów poprawkowych
23 czerwca - 31 sierpnia 2018
FERIE LETNIE

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:  30 kwietnia, 2 maja, 4 maja, 1 czerwca 2018 r.

oraz dla uczniów klas drugich dni egzaminów gimnazjalnych: 18 - 20 kwietnia 2018 r..


Terminy spotkań z Rodzicami w roku szkolnym 2017/2018

Data Rodzaj spotkania
30 sierpnia 2017 Zebranie klas siódmych
21 września 2017 Zebranie organizacyjno – informacyjne; zapoznanie z dokumentami szkoły
17 października 2017 Zebranie z rodzicami
20 - 24 listopada 2017 Zebrania trójstronne
30 stycznia 2018 Wywiadówka
20 marca 2018 Zebrania organizacyjno – informacyjne; procedury egzaminacyjne dla rodziców klas III
20 - 24 marca 2017
Zebrania trójstronne
22 maja 2018
Zebranie z rodzicami – przekazanie na piśmie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, podsumowanie roku szkolnego.
   
   

W miarę potrzeby wychowawca lub nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą organizuje dodatkowe zebrania. Konsultacje odbywają się w dniach spotkań z rodzicami po spotkaniach klasowych w godz. 18.00 - 19.00, w razie potrzeby nauczyciel indywidualnie umawia się z rodzicem.