Dyrektor szkoły

  • Barbara Fijołek

Zastępca dyrektora

  • Ewa Figiel