Zarząd Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Przewodniczący SU:

Olaf Wiśniewski

Zastępca przewodniczącego SU:

Weronika Rzempała

Członkowie zarządu:

Kacper Chmielczyk

Parys Świątek

Martyna Zawitkowska

Opiekunki SU:

Marta Guentzel i Aleksandra Borkowska

Samorząd Uczniowski współdziała z dyrektorem i nauczycielami. Samorząd Uczniowski w naszej placówce kieruje społecznością uczniowską, reprezentuje i działa w jej interesie. Ma prawo do przedstawiania radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły.

Działalność Samorządu Uczniowskiego w pierwszym semestrze w roku szkolnym 2017/2018:

 1. Opracowanie planu pracy SU.
 2. Prowadzenie tablicy informacyjnej SU.
 3. Spotkania z samorządami klasowymi.
 4. Informacje o podejmowanych akcjach.
 5. Systematyczne spotkania SU.
 6. Stworzenie regulaminu szczęśliwego numerka.
 7. Sprzedaż ciast i dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka – 29.09.2017
 8. Debata Przedwyborcza - 09.10.2017
 9. Wybory do Samorządu Uczniowskiego - 10.10.2017
 10. Dyskoteka Andrzejkowa - 27.10.2017
 11. Mikołajki, słodki prezent od Mikołaja - 06.12.2017
 12. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w MOK Police - 14.01.2018
 13. Dni tematyczne: Szalone lata 80-90, Mikołajki, Dzień Piżamowy.
 14. Całoroczny konkurs dla klas: „Nasza klasa - zgrana klasa”.

Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

 

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

11.10.2016 na szóstej oraz siódmej godzinie lekcyjnej odbyła się Debata Przedwyborcza, na której kandydaci do zarządu Samorządu Uczniowskiego, wraz ze swoimi sztabami wyborczymi mieli szansę zaprezentować siebie oraz swój program wyborczy przedstawicielom społeczności uczniowskiej, gronu pedagogicznemu oraz dyrekcji szkoły.

Tegorocznymi kandydatami ubiegającymi się o fotel przewodniczącego Samorządu uczniowskiego byli: Nura Jomma kl. 2a, Gabysia Mikulska kl. 3c, Laura Borgul kl .3d, Daria Dąbrowska kl. 3d oraz Michał Gierliński kl. 3d.

Debata przebiegła sprawnie, kandydaci wspaniale zaprezentowali swoje programy wyborcze, nie zabrakło również ciekawych pytań od publiczności. Nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwały opiekunki samorządu uczniowskiego panie: Marta Guentzel, Dorota Majewska-Tesarek oraz Aleksandra Borkowska. Debatę prowadziły uczennice kl. 3c Aleksandra Pelczar oraz Paulina Otworowska.

12.10. 2016 od samego rana trwały wybory do Samorządu Uczniowskiego. Tego dnia uczniowie naszego gimnazjum wybierali swojego przewodniczącego. Nad prawidłowym przebiegiem glosowania czuwały opiekunki samorządu uczniowskiego oraz Komisja Wyborcza złożona z przedstawicieli społeczności uczniowskiej, w skład której wchodziły: reprezentantka klas pierwszych-Nikola Kornacka kl. 1 d; reprezentantka klas drugich: Justyna Romańska kl.2 c; reprezentantka klas trzecich: Klaudia Paprocka kl. 3 d. Uczniowie wybierali jednego spośród pięciu nazwisk wymienionych na karcie wyborczej, którą następnie umieszczali w urnie wyborczej. Oddanie głosu potwierdzali własnoręcznym podpisem na liście wyborczej danej klasy. Po zakończeniu głosowania Komisja Wyborcza podliczyła głosy naszych uczniów, w wyniku których Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została uczennica kl. 3 d Laura Borgul, zastępcą przewodniczącego uczeń kl. 3 d Michał Gierliński, sekretarzem samorządu uczennica kl. 2 a Nura Jomma, zaś pozostałymi członkiniami samorządu zostały: uczennice kl. 3 c Gabrysia Mikulska, oraz kl. 3 d Daria Dąbrowska.

Całemu Zarządowi Samorządu Uczniowskiego życzymy owocnej pracy, wielu sukcesów oraz niesłabnącego poparcia uczniów G2.

 

 


Działalność Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2015/2016

30 września odbyła się w naszej szkole debata przedwyborcza. Wzięli w niej udział uczniowie ubiegający się o funkcję przewodniczącego SU oraz o miejsce w Zarządzie SU oraz przedstawiciele wszystkich klas naszego gimnazjum. Każdemu z kandydatów towarzyszył jego dwuosobowy sztab wyborczy. Podczas dwugodzinnego spotkania kandydaci mieli okazję bliżej zaprezentować się publiczności, opowiedzieć o sobie, ale przede wszystkim o swoich programach wyborczych i pomysłach , które chcieli by realizować w szkole. Tematem przewodnim debaty było jednak zagadnienie „Co zrobić , by programy wyborcze nie stały się tylko obietnicami bez pokrycia? Jak uniknąć słomianego zapału?” Uczniowie mówili jakiej pomocy oczekują , z kim i na jakich zasadach chcieli by współpracować. Specjalnym gościem spotkania była absolwentka naszego gimnazjum, bardzo aktywna w pracach samorządu- Kasia Szramska, w tej chwili już świeżo upieczona studentka, która podzieliła się swoimi wspomnieniami, udzieliła tez kilku dobrych rad naszym kandydatom i kandydatkom. W drugiej części debaty kandydujący musieli zmierzyć się z pytaniami od publiczności. Głowy naszych kandydujących są pełne wspaniałych pomysłów, przygotowali wspaniałe plakaty i prezentacje, trzymamy kciuki , by ich zapał do pracy nie minął.


2 października odbyły się w naszej szkole wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. W tym roku kandydowało 7 osób. Frekwencja w wyborach wyniosła 85 %, oznacza to, że nasi uczniowie poważnie podeszli do kwestii wyboru Przewodniczącego.

Oto nowy skład Zarządu SU:

Przewodniczący SU- Nikola Pietrzyk klasa IIc,

Zastępca Przewodniczącego SU- Maciej Jurek III d

Członkowie Zarządu: Piotr Dolak II c, Kamila Gaweł III a, Laura Borgul II d, Marcelina Gmachowska II c.

Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy.

Opiekunem SU jest p. Anna Jessa.