Terminy zebrań Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

14.11.2017 r., godz. 17:00
05.12.2017 r., godz. 17:00
30.01.2018 r., godz. 18:00
20.02.2018 r., godz. 17:00
27.03.2018 r., godz. 17:00
24.04.2018 r., godz. 17:00
22.05.2018 r., godz. 18:00
14.06.2018 r., godz. 17:00

Dodatkowe terminy mogą zostać ustalone w miarę potrzeb.


Zarząd Rady Rodziców w roku szkolnym 2017/2018:

21 września odbyło się pierwsze spotkanie Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego. Podczas zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu. Przedstawicielami Zarządu Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w Policach w roku szkolnym 2017/2018 zostali:

1) Przewodniczący - Pan Adam Marczak (III a)
2) Z-ca Przewodniczącego - Pani Monika Malicka (III c)
3) Sekretarz - Pani Małgorzata Majchrzak-Pożarowska (II d)
4) Sekretarz - Pani Joanna Hausner (III a)

Serdecznie gratulujemy nowo wybranemu Zarządowi i życzymy sukcesów oraz satysfakcji w podejmowaniu wspólnych działań dla dobra całej społeczności szkolnej. Jednocześnie dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu, miłą, życzliwą atmosferę podczas dyskusji.
Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im. Orła Białego w Policach


Informacje:

Informacja o koncie bankowym Rady Rodziców:

Szanowni Rodzice,
Składki na rzecz Rady Rodziców można dokonywać na rachunek bankowy. Jednocześnie prosimy i dziękujemy za dodatkowe dobrowolne wpłaty na rzecz Rady Rodziców, zarówno indywidualne, jak i w imieniu klas oraz innego rodzaju wpłaty. Składki można wpłacać również poprzez swoich przedstawicieli klasowych.
Konto Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z Oddziałami Dwujęzycznymi:
72-010 Police, ul. Wojska Polskiego 68
Bank Pekao SA, I/O w Policach
72-010 Police
ul. Bankowa 32
16 1240 3943 1111 0010 7921 2361
W tytule wpłaty należy podać nazwisko, imię ucznia oraz klasę.