Szanowni Państwo,

informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć 4 oddziały klas siódmych, w tym 1 lub 2 oddziały dwujęzyczne z drugim językiem nauczania angielskim: pierwszy język nauczania – język polski, drugi język nauczania – język angielski: poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego, wprowadzenie dwujęzyczności na dwóch przedmiotach: biologia, wos (w klasie ósmej).

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmujemy uczniów klas szóstych ze szkół: SP3 i SP2 oraz uczniów spoza obwodu, jeśli przystąpią do sprawdzianu predyspozycji językowych i zaliczą ten sprawdzian pozytywnie. W przypadku większej liczby chętnych uczniów zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

 

zaproszenie

 TO JUŻ ZA NAMI:

* 5 kwietnia odbyło się spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas szóstych.

* 25 kwietnia odbyły się warsztaty dlla uczniów klas VI