We wtorek 19.06.2017r. w naszej szkole odbył się „Dzień Bezpieczeństwa”. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele: straży pożarnej, granicznej, policji oraz ratownicy WOPR.

Uczniowie uczestniczyli w czterech blokach zajęć poświęconych różnym zagrożeniom. Celem wizyty poszczególnych służb było przybliżenie młodzieży zachowań w sytuacjach awaryjnych podczas wakacyjnego wypoczynku. Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo związane z zażywaniem dopalaczy, na zjawisko będące współczesną formą niewolnictwa, czyli handel ludźmi, na przyczyny i sposoby zapobiegania pożarom, a także środki gaśnicze oraz na zasady zachowania się i korzystania z akwenów wodnych i sposoby postępowania z osobami podtopionymi. Wiedza i zasady przekazane uczniom podczas 30 minutowych spotkań z pewnością przyczynią się do zwiększenia świadomości wśród uczniów o istniejących zagrożeniach.