DYREKCJA
Szkoły Podstawowej nr 5
SERDECZNIE ZAPRASZA
Radę Rodziców
na spotkanie, które odbędzie się dnia 21 września (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00
w sali nr 16 (czytelnia)