ogłoszenia

DYREKCJA
Szkoły Podstawowej nr 5
SERDECZNIE ZAPRASZA
Radę Rodziców
na spotkanie, które odbędzie się dnia 21 września (czwartek) 2017 r. o godz. 18.00
w sali nr 16 (czytelnia)

Szanowni Państwo,

informujemy, że w Szkole Podstawowej nr 5 im. Orła Białego z oddziałami Dwujęzycznymi w roku szkolnym 2018/2019 planujemy utworzyć 4 oddziały klas siódmych, w tym 1 lub 2 oddziały dwujęzyczne z drugim językiem nauczania angielskim: pierwszy język nauczania – język polski, drugi język nauczania – język angielski: poszerzenie do 5 godzin tygodniowo zajęć z języka angielskiego, wprowadzenie dwujęzyczności na dwóch przedmiotach: biologia, wos (w klasie ósmej).

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmujemy uczniów klas szóstych ze szkół: SP3 i SP2 oraz uczniów spoza obwodu, jeśli przystąpią do sprawdzianu predyspozycji językowych i zaliczą ten sprawdzian pozytywnie. W przypadku większej liczby chętnych uczniów zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Dnia 21 września 2017 r. (czwartek) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami.

 

 

Informacja dla rodziców klas VI z SP3: 5 kwietnia 2017 - godz. 17.00 - spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas szóstych w budynku Gimnazjum nr 2 w Policach, ul.Wojska Polskiego 68 w sali audiowizualnej na temat m.in. planów w zakresie naboru do klas dwujęzycznych.

Jan Paweł II powiedział do młodzieży w 1987 roku na Westerplatte: "Wbrew wszystkim mirażom ułatwionego życia musicie od siebie wymagać".

Zapraszamy na zebranie z rodzicami, które odbędzie się 19 stycznia 2017r. o godz. 17:00. Po spotkaniu z wychowawcami będzie możliwość uczestniczenia w konsultacjach z pozostałymi nauczycielami w godz. 18:00 - 19:00.

Uroczysty apel z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018 został przygotowany przez uczniów klasy 2D. Młodzież pożegnała z humorem mijające wakacje, powitała ciepło kolegów i koleżanki, szczególnie witając uczniów klas 7, którzy pierwszy raz stanęli w murach naszej szkoły. Krótki program artystyczny podzielony na dwie części: z jednej strony przypomniał  wydarzenia września 1939, z drugiej optymistycznie witał nowy rok szkolny, pełen wyzwań i możliwości.

UWAGA UCZNIOWIE KLAS II

  1. Zebranie z wychowawcami klas VII odbędzie się 30.08.2017 r o godz. 17.00
  1. Podręczniki: każdy uczeń otrzyma darmowy komplet podręczników po 1 września. Więcej szczegółów na zebraniu sierpniowym.
  1. Podręcznik do religii należy zakupić we własnym zakresie. Tytuł będzie podany na pierwszej katechezie.

Samorząd Uczniowski zaprasza do wspólnej zabawy!!!